Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3346 24db 500
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
2065 f315
2250 f8b4
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viairmelin irmelin
5094 29e1 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaepidemic epidemic
7077 5913 500
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viairmelin irmelin
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viafuckthisfuckthat fuckthisfuckthat
0983 734e 500
Reposted frompugul pugul viaallyouneedislove allyouneedislove
Reposted fromkonbeto konbeto viairmelin irmelin
1725 00f0
3237 aeee
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatosiaa tosiaa
0988 56a8 500
3912 3edd
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viairmelin irmelin
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viam-jak-magia m-jak-magia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl