Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6417 6f43 500
Reposted fromzciach zciach viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
8134 74a4
4185 726e 500
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
1479 8205 500

emmacharlottewatson:

‘Stranger Things’ Cast + PHOTOSHOOTS

9742 c7e8
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viairmelin irmelin
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina viairmelin irmelin
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaAleksTheCat AleksTheCat
Żeby nie było, przegrałem całkiem niezłe życie. Było mi dane trochę jak ostatnia szansa. Jak wysoki spadek znikąd, który przegrałem w ruletkę tego samego wieczoru. Wyszło, jak wyszło. Jak w tej bajce o skorpionie. Taka natura. Każdy ma jakąś. Moja natura to bycie zjebem. 
— Żulczyk - Wzgórze psów
Reposted fromdontforgot dontforgot viajakubzulczyk jakubzulczyk

Jeśli ktoś mnie spytałby o zdanie, to ideałem jest sytuacja, kiedy ona i on siedzą przed telewizorem oglądając jakiś serial, była już butelka wina i właśnie otwierana jest druga, a nagle on już lekko wcięty spogląda na nią i mówi: „Jesteś moim najlepszym przyjacielem.”

Bo o to, mym zdaniem, chodzi w życiu.

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianaska naska
0076 7b13 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viairmelin irmelin
2397 0a34
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
7649 ff9b 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl